Sifariş et

Tariflər

Üç tərəfinin (en, uzunluğ, hündürlük) cəmi 1 metrdən çox olan bağlamalar belə həcmsəl çəki kimi hesablanmır. Həcmsəl çəki = En x Uzunluğ x Hündürlük / 6000. Hazırda həcimsəl çəki hesablanmır.

Maye Standart
#
Çəki 0.0 kq - 0.100 kq 0.7$
Maye məhsulları #
#
Çəki 0.0 kq - 0.100 kq 0.7$
#
Çəki 0.101 kq-0.250 kq 1.7$
#
#
Çəki 0.101 kq-0.250 kq 1.7$
#
Çəki 0.251 kq - 0.500 kq 2.7$
#
#
Çəki 0.251 kq - 0.500 kq 2.7$
#
Çəki 0.501 kq - 1 kq 3.7$
#
#
Çəki 0.501 kq - 1 kq 3.7$
#
Çəki 1+ kq (hər kq üçün) 3.7$
#
#
Çəki 1+ kq (hər kq üçün) 3.7$

Üç tərəfinin (en, uzunluğ, hündürlük) cəmi 1 metrdən çox olan bağlamalar belə həcmsəl çəki kimi hesablanmır. Həcmsəl çəki = En x Uzunluğ x Hündürlük / 6000. Hazırda həcimsəl çəki hesablanmır.